Felhívás

Mátyásdomb Község Önkormányzata, mint a mátyásdombi temető üzemeltetője kéri a tisztelt sírhely tulajdonosokat, hogy 2017. május 26. napjáig nyilatkozattevés és adategyeztetés céljából (a temetési hely feletti rendelkezési jogosultságról, sírhelyen nyugvó személyek adatai – temetés időpontja, az elhalt születési ideje, az elhalt anyja neve, az elhalt utolsó lakóhelye, az elhalt leánykori neve, az utolsó sírhelymegváltás bizonylata) fáradjanak be az önkormányzathoz ügyfélfogadási időben: hétfő, szerda, csütörtök: 8:00 - 12:00 és 12:30-15:00.

Nyilatkozat temetési hely feletti rendelkezési jogosultságról

Nyilatkozat temetési hely váltási/újraváltási szándékról