Felhívás partnerségi egyeztetésre

Mátyásdomb településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat készítése a tervezett M8 gyorsforgalmi út által érintett településrészre

Ezennel értesítjük a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy az M8 gyorsforgalmi út területét érintő településszerkezeti terve és helyi építési szabályzata véleményezési tervdokumentációja megtekinthető az önkormányzati honlapon, valamint ügyfélfogadási időben a Mezőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Mátyásdombi Kirendeltségén (8134 Mátyásdomb, Fő u. 17.)

A tervekkel kapcsolatban Mátyásdomb Község Önkormányzatának Partnerségi Rendelete szerint a Partnerek a véleményezési szakaszban javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel - a 2020. évi LVIII. törvény 165.§ (2) bekezdés b) és c) pontja alapján a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően - a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton folytatjuk le, valamint a lakossági fórum is elektronikus úton történik.

A partnerségi véleményezést és az online lakossági fórumot
2022. február 18 - 2022. március 18-ig terjedő időtartamra hirdetjük meg.

A partnerségi véleményezés alatt lehet írásos észrevételeket és javaslatokat megtenni a tervdokumentációval kapcsolatban.

 

Mátyásdomb, 2022. február 17.

Lelkes Tibor sk.
polgármester