Aktuális híreink

2019. October 8. - 08:07

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.

A pályázati felhívás innen letölthető.

2019. September 20. - 09:37

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az önkormányzati választásokra tekintettel a kormányablak 2019. október 12-én (szombat) 8:00-19:00 óráig 2019. október 13-án (vasárnap) 7:00-19:00 óráig tart nyitva. Kizárólag a személyazonosításra alkalmas okmányok megújítására, cseréjére, átvételére és pótlására irányuló ügyintézésre van lehetőség. További információért forduljanak munkatársainkhoz, akik készséggel állnak az Önök rendelkezésére. tel.:06(22)-795-268,06(22)-795-346,06(22)-795-347

Enying, 2019. szeptember 16.

Enyingi Járási Hivatal

2019. July 3. - 09:05

Július 1-jén indult a kormány újabb családtámogatási programja. Az alábbiakban összefoglaljuk a programmal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

Tudnivalók a családtámogatási programról

2019. June 26. - 14:06

Kisláng Község Önkormányzati Hivatala pályázatot hirdet aljegyző munkakör betöltésére.

A pályázati felhívás innen letölthető.

2019. May 13. - 09:06

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az EP választásokra tekintettel a kormányablak

2019. május 25-én (szombat) 8:00-14:00 óráig,  2019. május 26-án (vasárnap) 6:00-19:00 óráig 

tart nyitva.

Kizárólag a személyazonosításra alkalmas okmányok megújítására, kiváltására, cseréjére és pótlására irányuló ügyintézésre van lehetőség.

További információért forduljanak munkatársainkhoz, akik készséggel állnak az Önök rendelkezésére: Tel.:06(22)-795-268,06(22)-795-346,06(22)-795-347

Enying, 2019. május 9.

Enyingi Járási Hivatal

2019. April 16. - 15:48

Kényelmes és gyors megoldást nyújt a bárhonnan elérhető Önkormányzati Hivatali Portál.

A tájékoztató innen letölthető.

2019. March 6. - 10:03

Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság Fejér megyei ügyfélszolgálatához, ha neme, életkora, bőrszíne vagy nemzetisége, vagyoni helyzete, egészségi állapota, szexuális irányultsága, nemi identitása, faji hovatartozása, vallási, vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, fogyatékossága, családi állapota, anyasága vagy apasága, vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri!

A tájékoztató innen letölthető.

2019. February 26. - 09:45

Enyingi rugóüzem dolgozókat keres. A részletek innen letölthetők.

2018. November 8. - 11:52

Tisztelt Pályázók!

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának döntése értelmében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójában a pályázati beadási határidő és az önkormányzati döntési határidő is meghosszabbításra került.

Új határidők:

A pályázatok benyújtásának módosított határideje: 2018. november 13.

A települési önkormányzati döntés módosított határideje: 2018. december 13.

A döntési listák beküldési határideje az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére: 2018. december 14....

Tovább
2018. October 17. - 11:39

Mátyásdomb község önkormányzat képviselő testülete 2018. szeptember 25. napján tartott képviselő-testületi ülésén 114/2018. (IX.25.) számú határozatával elfogadta a Településképi Arculati Kézikönyvet és a 10/2018. (X.1.) önkormányzati rendeletet a településkép védelméről.

Településképi Arculati Kézikönyv

10/2018. (X.1.) önkormányzati rendeletet a településkép védelméről...

2018. October 15. - 11:42

Mátyásdomb Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2019. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

„A” és „B” típusú pályázati kiírás

2018. June 1. - 11:40

Mátyásdomb Község Önkormányzata megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 43/A § szerinti egyeztetési eljárás ún. véleményezési szakaszát Mátyásdomb Község Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete elkészítésére vonatkozóan.

Hirdetmény

Partnerségi rendelet (9/2017. (VII.03.) önk. rend...

2018. March 6. - 18:07

A Székesfehérvári Járási Hivatal Hatósági Főosztályának osztályai a felújítási, korszerűsítési munkák idején más-más telephelyen látják el feladatukat, fogadják a hozzájuk érkező ügyfeleket.

A folyamatban lévő ügyek zavartalan intézése és a megfelelő ügyfél-tájékoztatás érdekében a Fejér Megyei Kormányhivatal az alábbi információkról tájékoztatja a lakosságot a hatóság osztályainak visszaköltöztetésével kapcsolatban:

A Székesfehérvári Járási Hivatal a Hatósági Osztálya március 7-étől Székesfehérváron a Honvéd u. 8. szám alatt lesz elérhető. A Gyámügyi és Igazságügyi Osztály 2018....

Tovább
2017. December 18. - 16:12

Kislángi Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet Kislángi Közös Önkormányzati Hivatal Mátyásdombi Kirendeltsége aljegyző munkakör betöltésére.

A pályázati felhívás innen letölthető.

2017. November 14. - 16:38

Értesítem Ügyfeleinket, hogy a Kislángi Közös Önkormányzati Hivatal Mátyásdombi Kirendeltségén a Mátyásdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének  86/2017.(VI.27.) határozata alapján a 2017. évre vonatkozó igazgatási szünetet rendel el

A téli igazgatási szünet 2017. december 18.  (hétfő) napjától 2017. december 29. (péntek) napjáig tart.

A téli igazgatási szünet időtartama alatt ügyeleti szintű ügyintézés valósul meg

a) december 18. napján 8.00-12.00  óra, b) december 20. napján 8.00-12.00 óra között.

 

Mátyásdomb, 2017. november 14.

 

dr. Berta...

Tovább
2017. November 9. - 09:13

Napjainkban a légszennyezettség az egyik legjelentősebb egészségkárosító tényező, Földünkön évente 3 milliónál is több ember életét követeli. Az ipar és a közlekedés mellett mi is felelősek vagyunk a szennyezett levegőért. Tegyen ön is érte, hogy ez megváltozzon!

Tovább

2017. November 9. - 09:07

Az influenza figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint 2017. október 30. és november 5. között (2017. 44. hetében) a megye területén 276 beteg fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel, ez 9,7%-kal magasabb, mint az előző heti adat. . A 100 ezer lakosra vonatkoztatott megyei megbetegedési arány 66,4%ooo volt, nincs influenza aktivitás.

A területi morbiditási adatok eltérő képet mutatnak. A megbetegedési arány 93,6%ooo volt a Székesfehérvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály illetékességi területén; 58,1 %ooo a Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály; 5,3...

Tovább
2017. November 7. - 14:54

Az ősz hagyományosan a trágyázás időszaka. A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Agrárügyi Főosztálya felhívja a gazdálkodók figyelmét, hogy nitrátérzékeny területen - a felszín alatti vizek nitrátszennyezéssel szembeni védelme érdekében - október 31. és február 15. között trágyázási tilalom van érvényben. A Főosztály emlékeztet arra: e tilalom nem csak a szerves- és műtrágyákra vonatkozik, hanem minden nitrogéntartalmú anyagra, így a komposztokra és egyéb termésnövelő anyagokra is.

A tilalmi időszakban végzett trágyázással szennyeznénk a rendkívül értékes...

Tovább
2017. September 5. - 11:28

A Fejér Megyei Kormányhivatal munkatársai szeptember 4. napján megkezdik a parlagfüves területek helikopteres felderítését is, a gépjárműves területbejárások mellett. A légi felderítés során a megye teljes területét ellenőrzik a szakemberek.

A földhasználók és földtulajdonosok, valamint a gazdálkodó szervezetek feladata minden év július 1-e után a parlagfű virágbimbó kialakulásának megakadályozása. Nagyon fontos, hogy ezt az állapotot fenn kell tartaniuk a tenyészidőszak végéig.

Az elmúlt évi felderítések során a megye parlagfű fertőzöttsége a korábbiaknál kedvezőbb képet mutatott. A szakemberek bíznak...

Tovább
2017. September 4. - 17:24

Tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy az étkezési térítési díjak befizetésének

Helye: Kislángi Közös Önkormányzat Mátyásdombi Kirendeltsége Ideje: 2017 Szeptember 13. (Szerda) 8:00-tól 12:00-ig és 13:00-tól 15:00-ig Takács Tiborné ügyintézőnél.

Nagy Tímea Élelmezés vezető

2017. July 28. - 10:30

Értesítem Ügyfeleinket, hogy a Kislángi Közös Önkormányzati Hivatal Mátyásdombi Kirendeltségén a Mátyásdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 86/2017.(VI.27.) határozata alapján a 2017. évre vonatkozó igazgatási szünetet rendel el.

A nyári igazgatási szünet 2017. augusztus 07.  (hétfő) napjától 2017. augusztus 18. (péntek) napjáig tart. A nyári igazgatási szünet időtartama alatt ügyeleti szintű ügyintézés valósul meg

  • augusztus 07. napján 8.00-12.00  óra,
  • augusztus 09. napján 8.00-12.00 óra
  • augusztus 14. napján 8.00-12.00 óra,
  • augusztus 16. napján...
Tovább
2017. July 27. - 15:37

Szeretettel meghívjuk 2017. augusztus 12-én Mátyásdombon tartandó Falunapi Ünnepségekre. Falunapi program

2017. July 27. - 15:33

Princess tánccsoport vezetésével 2017.08.12 13:30-tól, Zrínyi - Fő utca.

2017. July 27. - 15:22

Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) rendelet 43/A. § szerinti egyeztetési eljárás ún. előzetes tájékoztatási szakaszát Mátyásdomb Község Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete elkészítésére vonatkozóan.

A készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban Mátyásdomb Község Önkormányzatának 9/2017...

Tovább
2017. June 23. - 18:23

Az Országos Tisztifővárosi Feladatokért Felelős Helyettes Államtitkár az ország egész területére vonatkozóan 2017. június 22-én (csütörtök) 00.00 órától június 26. (hétfő) 24.00 óráig II. fokú hőségriasztást adott ki.

A tájékoztató innen letölthető.

2017. June 21. - 14:13

Mátyásdomb Községi Önkormányzat pályázatot hirdet Mátyásdombi Eszterlánc Óvoda élelmezésvezető munkakör betöltésére.

Pályázati felhívás élelmezésvezető munkakör betöltésére

2017. June 20. - 07:55

A Székesfehérvári Járási Hivatal Székesfehérvár, Honvéd u. 8. számú épülete is bekerült a Kormányhi­vatal KEHOP épület energetikai felújítási projektjébe. A munkálatok mielőbbi megkezdése érdekében 2017. július elejére ki kell üríteni az épületet.

A Járási Hivatal Hatósági Főosztály osztályai a munkálatok idejére más-más telephelyen látják el felada­tukat, így többek között fogadják a hozzá érkező ügyfeleket is - tájékoztat a Székesfehérvári Járási Hiva­tal vezetője Dancs Norbert.

Székesfehérvári Járási Hivatal Hivatalvezető és titkárság

2017. július 3. napjától: Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1....

Tovább
2017. June 12. - 08:58

Kislángi Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző valamint gazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére.

Pályázati felhívás pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére

Pályázati felhívás gazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére

2017. May 30. - 15:00

A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc- biztonsági és Állategészségügyi Osztálya a szarvasmarha tartókat az alábbiakról tájékoztatja:

A brucellózistól mentes minősítésű szarvasmarha-állomány csak abban az esetben őrizheti meg a mentes minősítését, ha az állatállomány vizsgálata az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes szabályairól szóló 12/2008. (II. 14.) FVM rendelet 1. számú melléklete 2. pontjában foglaltak szerint időben megtörténik (részletesen lásd az alábbi tájékoztatóban).

...

Tovább
2017. May 10. - 16:43

Mátyásdomb Község Önkormányzata, mint a mátyásdombi temető üzemeltetője kéri a tisztelt sírhely tulajdonosokat, hogy 2017. május 26. napjáig nyilatkozattevés és adategyeztetés céljából (a temetési hely feletti rendelkezési jogosultságról, sírhelyen nyugvó személyek adatai – temetés időpontja, az elhalt születési ideje, az elhalt anyja neve, az elhalt utolsó lakóhelye, az elhalt leánykori neve, az utolsó sírhelymegváltás bizonylata) fáradjanak be az önkormányzathoz ügyfélfogadási időben: hétfő, szerda, csütörtök: 8:00 - 12:00 és 12:30-15:00.

...

Tovább
2017. April 13. - 11:16

Az elmúlt huszonhat év legnagyobb honvédelmi és haderő-fejlesztési programjának elindítását jelentette be a közelmúltban dr. Simicskó István honvédelmi miniszter. A haderő társadalmi kapcsolatainak szorosabbra fonása, illetve a tervezett technikai fejlesztések mellett folytatódik a katonák ütemezett illetményemelése is. Ennek kapcsán próbáltunk annak utánajárni, mennyire lehet vonzó a katonai pálya a munkát keresőknek.

A Magyar Honvédség, a sorkatonai évek emlékei valószínűleg a mai napig élénken élnek a katonaviselt férfiak emlékezetében, hiszen a seregben eltöltött évek, az átélt élmények, a megszerzett...

Tovább
2016. December 5. - 13:35

A kedvezményezett neve: Kisláng Község Önkormányzata

A projekt címe: „Kisláng Község Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”

A szerződött támogatás összege: 6.999.771,- Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása: Jelen Pályázattal az adminisztratív terhek csökkentése, a magas szintű és korszerű (lakossági, államigazgatási és vállalkozások által használt) közigazgatási e-ügyintézési megoldások bevezetése a cél az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásának megvalósításával. Az ASP rendszer bevezetésével a hivatalnál folyó ügyintézéshez...

Tovább
2016. May 19. - 07:58

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Képviselő-testület döntése alapján az önkormányzati ingatlanok megóvása érdekében településünkön, az alábbi helyeken térfigyelő-kamerák üzemelnek:

Polgármesteri Hivatal,  Házasságkötő terem,  Orvosi rendelő,  Általános iskola,  Óvoda,  ​Központi park.

Mátyásdomb, 2016. május 17.                                                                     

Tilhof István sk. polgármester