Hirdetmény

Mátyásdomb Község Önkormányzata részéről ezúton tájékoztatom a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteket, mátyásdombi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezeteket, a mátyásdombi székhellyel bejegyzett civil szervezeteket, hogy Mátyásdomb Község Önkormányzata új településrendezési eszközök készítését határozta el a település külterületére vonatkozóan az új, tervezett M8 gyorsforgalmi úttal érintett, a tervezett szabályozás szempontjából kapcsolódó telektömbök együtteséből álló, együttműködő összefüggő területre.

Részletes hirdetmény (PDF)