Aktuális híreink

2023. June 22. - 06:06

A Mátyásdombi Eszterlánc Óvoda pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony keretében óvodapedagógus Munkakör/feladatkör betöltésére.

Részletes pályázati feltételek (PDF)

2022. February 17. - 15:50

Mátyásdomb településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat készítése a tervezett M8 gyorsforgalmi út által érintett településrészre

Ezennel értesítjük a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy az M8 gyorsforgalmi út területét érintő településszerkezeti terve és helyi építési szabályzata véleményezési tervdokumentációja megtekinthető az önkormányzati honlapon, valamint ügyfélfogadási időben a Mezőszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Mátyásdombi Kirendeltségén (8134 Mátyásdomb, Fő u. 17.)

A tervekkel kapcsolatban Mátyásdomb Község Önkormányzatának...

Tovább
2021. June 25. - 14:12

Mátyásdomb Község Önkormányzata részéről ezúton tájékoztatom a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteket, mátyásdombi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezeteket, a mátyásdombi székhellyel bejegyzett civil szervezeteket, hogy Mátyásdomb Község Önkormányzata új településrendezési eszközök készítését határozta el a település külterületére vonatkozóan az új, tervezett M8 gyorsforgalmi úttal érintett, a tervezett szabályozás szempontjából kapcsolódó telektömbök együtteséből álló, együttműködő összefüggő ...

Tovább
2021. January 11. - 12:30

Bejelentést kötelesek tenni a hozzátartozók, illetve a temetést végző vállalkozók a mátyásdombi temetőben való temetkezést megelőzően.

Bejelentés szükséges a nyilvántartás pontos vezetése érdekében.

Tisztelettel:  Lelkes Tibor (polgármester)

Mátyásdomb, 2021.01.11.

2019. July 3. - 09:05

Július 1-jén indult a kormány újabb családtámogatási programja. Az alábbiakban összefoglaljuk a programmal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

Tudnivalók a családtámogatási programról

2019. April 16. - 15:48

Kényelmes és gyors megoldást nyújt a bárhonnan elérhető Önkormányzati Hivatali Portál.

A tájékoztató innen letölthető.

2019. March 6. - 10:03

Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság Fejér megyei ügyfélszolgálatához, ha neme, életkora, bőrszíne vagy nemzetisége, vagyoni helyzete, egészségi állapota, szexuális irányultsága, nemi identitása, faji hovatartozása, vallási, vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, fogyatékossága, családi állapota, anyasága vagy apasága, vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri!

A tájékoztató innen letölthető.

2018. October 17. - 11:39

Mátyásdomb község önkormányzat képviselő testülete 2018. szeptember 25. napján tartott képviselő-testületi ülésén 114/2018. (IX.25.) számú határozatával elfogadta a Településképi Arculati Kézikönyvet és a 10/2018. (X.1.) önkormányzati rendeletet a településkép védelméről.

Településképi Arculati Kézikönyv

10/2018. (X.1.) önkormányzati rendeletet a településkép védelméről...